Nadwiślański Dom Obywatelski

 

Celem projektu jest wspieranie rozwoju i aktywizowanie społeczności lokalnej okolic Fundacji, poprzez angażowanie mieszkańców w różnym przedziale wiekowym we wspólnie stworzone inicjatywy w ramach Domu Obywatelskiego który funkcjonuje i ma siedzibę w Fundacji. Stworzona przestrzeń ma ogniskować aktywność mieszkańców i zwiększać ich możliwości do rozwiązywania aktualnych problemów społecznych oraz przekształcania własnego środowiska lokalnego pod względem pojawiających się potrzeb. Będzie to jedyny na obszarze subregionu nadwiślańskiego (powiaty kwidzyński, sztumski, malborski, nowodworski, tczewski i starogardzki) dom obywatelsko-sąsiedzki połączony z aktywizowaniem „w terenie” rad społecznych i ich liderów/liderek.

Naszym pragnieniem jest wielokierunkowa praca nad wzrostem poziomu aktywności społecznej mieszkańców, budowanie w nich poczucia sprawczości, wiary we własne możliwości i umiejętności współpracy w grupie nad wspólnym celem. Podejmując pracę warsztatową i animacyjną, chcemy tworzyć wśród mieszkańców poczucie, że mogą oni być nie tylko odbiorcami działań wypracowanych przez inne osoby, ale mają możliwość stać się kreatorami, autorami czy organizatorami inicjatyw/aktywności i brać udział w procesie decyzyjnym dot. funkcjonowania domu obywatelskiego. Centrum Lokalne to w naszym założeniu miejsce, które ma reprezentować otwartość na różnorodność osób i działań lokalnej społeczności, aby długofalowo wzmacniać jej aktywność, budować relacje sąsiedzkie i oraz tożsamość miejsca. Wszyscy mieszkańcy będą mieli szansę znaleźć tu miejsce dla siebie jako uczestnicy, prowadzący lub organizatorzy wydarzeń/warsztatów/inicjatyw. 

Realizacja projektu : 01.04.2023 – 30.09.2024

Dofinansowanie : 167 000 zł

Całkowita wartość : 177 750 zł

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030