Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja M.A.P.A. Obywatelska z siedzibą w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Odrowskiego 10. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@mapaobywatelska.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Fundacji związanych ze wsparciem organizacji pozarządowych oraz projektów realizowanych przez administratora w tym celu, w tym również przetwarzania wizerunku na cele promocyjne prowadzonych działań oraz bieżącego kontaktu. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane kontaktowe oraz wizerunek. Pani/Pana dane nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy wiadomość na adres e-mail: fundacja@mapaobywatelska.org.pl . Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Обробка персональних даних – інформаційний обов’язок

 

Пані та панове,

 Звертаємо Вашу увагу, що розпорядником персональних даних є Громадська організація  M.A.П.A. з місцезнаходженням у місті Квідзин 82-500 Квідзин, вул. Одровського 10.
Зв’язатися з розпорядником можливо в електронній формі, шляхом  електронної пошти:
fundacja@mapaobywatelska.org.pl або письмово на адресу місцязнаходження розпорядника. Метою обробки Ваших персональних даних є виконання статутних завдань Громадської організації, пов’язаних із підтримкою неурядових організацій та проектів, що реалізуються розпорядником з цією метою, включаючи обробку зображень у рекламних цілях проведеної діяльності та постійний контакт. Об’єм персональних даних, що обробляються, включає ваше ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, інші контактні дані та ваше зображення.
Ваші дані не будуть передаватись жодній іншій організації. Ваші персональні дані оброблятимуться до тих пір, поки ваша згода на їх обробку не буде відкликана. Для відкликання своєї згоди –  достатньо надіслати електронного листа на адресу:
fundacja@mapaobywatelska.org.pl. Ви маєте право на доступ до ваших персональних даних
 і право вимагати їх виправлення, видалення або обмеження їх обробки, а також право заперечувати проти обробки ваших персональних даних. Також повідомляємо, що ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який займається захистом персональних даних.