Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie prowadzone będzie przez Fundację M.A.P.A. Obywatelska do końca września 2022r.

Budynek przy ul. Słowackiego 6 w Nowym Stawie od zawsze był ważnym punktem na mapie miasta. To tutaj funkcjonowała dawniej przychodnia. Dziś ten sam obiekt po generalnym remoncie dalej będzie służył lokalnej społeczności dzięki współpracy samorządu i Fundacji M.A.P.A. Obywatelska.

Miasto i Gmina Nowy Staw wyłoniła w otwartym konkursie ofert organizację, której zleciła prowadzenie Centrum Wsparcia Rodziny. Wartość całego zadania to 728 020 zł, a kwota przyznanej dotacji to 679 900zł. Centrum Wsparcia Rodziny powstało w ramach realizacji przez samorząd większego projektu „Stawiamy na rodzinę – usługi społeczne w zakresie wsparcia rodzin z obszaru rewitalizacji E-południe w Nowym Stawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W CWR będą działały dwie placówki: placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz poradnia dla rodziców i opiekunów.

Placówka dziennego wsparcia będzie pomagała dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia wspomagające w zakresie opanowania podstawy programowej w szkole, pomoc w przygotowaniu się na lekcje w szkole, odrabianie prac domowych, ale także rozwój zainteresowań lub odnalezienie nowej pasji poprzez warsztaty np. teatralne, filmowe, plastyczne. Ponadto dzieci i młodzież będą uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych, podczas których będą wykonywać ćwiczenia, które pomogą im pracować nad wadami postawy i narządu ruchu.

W CWR będą spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, a dodatkowo dla rodziców i opiekunów dostępny będzie prawnik i asystent rodziny.

Dorośli będą mieli także możliwość uczestnictwa w warsztatach umiejętności rodzicielskich oraz mediacyjnych, pomagających radzić sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

CWR będzie zatem miejscem, w którym całe rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia, a w pierwszym etapie realizacji projektu jest ich aż dwanaście.