„NADWIŚLAŃSKI SEKTOR OBYWATELSKI”kompleksowy system wsparcia 3 sektora na obszarze subregionu nadwiślańskiego województwa pomorskiego

projekt realizowany w okresie od 2018-06-01 do 2019-12-31    

 

 

Zadanie polega na wzmocnieniu trzeciego sektora w subregionie nadwiślańskim województwa pomorskiego (pośrednio także w całym województwie) poprzez zwiększenie wiedzy i kompetencji członków/przedstawicieli organizacji pozarządowych, ciał konsultacyjno-doradczych (Rad Organizacji Pozarządowych oraz lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego) oraz utworzenie Nadwiślańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – pierwszej i jedynej pozarządowej struktury federacyjnej na tym obszarze.
Założenie to zostanie zrealizowane dzięki wzmocnieniu sieci organizacji pełniących lokalnie funkcje Centrów Organizacji Pozarządowych (COP – Kwidzyn, Malbork, Gniew, Starogard Gdański) służących lepszemu i bardziej profesjonalnemu wspieraniu sektora pozarządowego w subregionie nadwiślańskim oraz działaniach o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowo- warsztatowym oraz integracyjnym.    

 

Pomagamy w zakresie:

  • SALE I SPRZĘT – bezpłatnie udostępniamy sale wraz z wyposażeniem (komputery + internet, drukarka, projektor, itp.) dla wszystkich organizacji pozarządowych
  • ROZWÓJ ORGANIZACJI – poszukiwanie źródeł finansowania, pomoc w tworzeniu projektów, realizacji działań, szukanie partnerów
  • SPRAWY FORMALNO-PRAWNE – zakładanie organizacji, zmiany w statutach, zmiany w sądzie, itp. i codziennej działalności organizacji
  • SZKOLENIA – w różnym zakresie (księgowość w organizacji, promocja organizacji, praca w zespole, profesjonalne przygotowanie projektu)
  • INFORMACJA – cyklicznie przygotowujemy dla Was newsletter pozarządowy, rozsyłamy informacje o ważnych i ciekawych wydarzeniach w 3Sektorze

 

   

 

Jesteśmy częścią PS COP