Centrum Organizacji Pozarządowych

Otrzymasz u nas wsparcie zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twojej organizacji:

Poradnictwo

Oferujemy bezpłatne poradnictwo dotyczące aspektów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej.

  • formalno-prawne

oferujemy doradztwo z zakresu rejestracji i działania NGO, tworzenia statutów,  pozyskiwania i rozliczania dofinansowania, doradzamy jak usprawnić funkcjonowanie organizacji;

  • specjalistyczne

organizacja może zgłosić się do nas z problem związanym z funkcjonowaniem III sektora, a my zorganizujemy doradztwo z tego zakresu, dysponujemy bazą specjalistów służących swoją wiedzą;

Wsparcie księgowe

Oferujemy wsparcie księgowe dla organizacji pozarządowej,  asystujemy przez okres 1 roku prowadzenia księgowości, usługa przez ten okres jest bezpłatna, liczba organizacji jakie możemy objąć takim wsparciem jest ograniczona.

Szkolenia

Organizujemy  bezpłatne szkoleniach o tematyce związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, współpracą z samorządem, księgowości w organizacjach pozarządowych, budowaniem zespołu, partnerstwa, tworzenia projektów społecznych, itp.; tematykę szkoleń oraz ich terminy publikujemy na naszej stronie internetowej oraz informujemy o nich dostępnymi kanałami informacji. Tematy dopasowujemy w zależności od zgłaszanych przez organizację  potrzeb;

Coaching

Oferujemy metodę długofalowej, interaktywnej pracy z organizacji, która pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby;

Promocja

Wspierając organizacje pozarządowe mamy możliwość zlecenia opracowania księgi wizualizacji dla organizacji pozarządowych, stworzenia stron www, opracowania i druku ulotek, plakatów, itp.

Inkubator

Organizacje, grupy nieformalne znajdą u nas wsparcie techniczne w postaci możliwości skorzystania z sali szkoleniowej, biblioteczki, komputerów z dostępem do Internetu itp. po wcześniejszej rezerwacji.

Oferta COP jest bezpłatna, odbywa się w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcia pomorskich centrów organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na potrzeby pomorskich organizacji pozarządowych, powołaliśmy do życia Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Ma on na celu rozwój sektora pozarządowego w naszym województwie, poprzez dostarczenie organizacjom pozarządowym niezbędnych narzędzi i wiedzy.

W ramach projektu powstało 6 Centrów Organizacji Pozarządowych (COP). Grupę tę stanowią 2 organizacje macierzyste działające w Słupsku i Gdańsku oraz 4 organizacje z terenu województwa pomorskiego, zlokalizowane poza aglomeracjami miejskimi, w miejscowościach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Obszary ich działalności są oddalone od Słupska i Trójmiasta i rozłożone w taki sposób, aby skutecznie pokryć jak największą część województwa.

COP Gdańsk – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

COP Słupsk – Centrum Inicjatyw Obywatelskich

COP Kartuzy – Fundacja Edukacji i Działań Społecznych

COP Lębork – Stowarzyszenie Eduq

COP Pruszcz Gdański – Stowarzyszenie Podaj Rękę

COP Kwidzyn – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska

stopka-kapital_ludzki-558x141

 

Jesteśmy częścią Pomorskiej Sieci COP pśc logo