Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowy – zapraszamy do kontaktu:

telefon e-mail-2 lokalizacja


Marta Wojnicz
– specjalista ds. informacji, tel. 665 017 503, m.wojnicz@mapaobywatelska.org.pl
Piotr Stec – doradca formalno-prawny, tel. 666 812 944, p.stec@mapaobywatelska.org.pl

Biuro PCOP- ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn