Фонд M.A.P.A Обивательська розпочала реалізацію проекту «Для України» на території привіслянського субрегіону (включаючи Квідзин, Мальборк, Тчев, Штум, Нови Став, Гнєв).
Це проект підтримки біженців з України, які приїхали до Помор’я у зв’язку з війною, розв’язаною Російською Федерацією.
Заплановані нами заходи включають, серед іншого: юридичні консультації для біженців з України,
Психологічні консультації, низка заходів для дітей (зокрема комп’ютерні, мистецькі, мовні заняття) та творчі майстерні, що поєднують розвагу з навчанням, наприклад, фізика та хімія через
досвід, арт-терапія, театральні майстерні, участь у культурних заходах, напр.
шоу, відвідування кінотеатру, відвідування музею.
Це проект, який посилює суб’єктність української громади в менших центрах Поморського воєводства.
Завдання співфінансувало Самоврядування Поморського воєводства.

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska rozpoczęła realizację projektu „Dla Ukrainy” na obszarze subregionu nadwiślańskiego (min. Kwidzyn, Malbork, Tczew, Sztum, Nowy Staw, Gniew).
To projekt wspierający uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali na Pomorze w związku z trwającą wojną rozpętaną przez Federację Rosyjską.
Zaplanowane przez nas działania obejmują m.in.: poradnictwo prawne dla uchodźców z Ukrainy,
Poradnictwo psychologiczne, szereg zajęć dla dzieci (m.in. zajęć komputerowych, plastycznych, językowych) oraz warsztatów kreatywnych łączących zabawę z nauką np. fizyki i chemii poprzez
doświadczenia, arteterapię, warsztaty teatralne, udział w wydarzeniach kulturalnych np.
spektaklach, wyjazdy do kina, wyjście do muzeum.
To projekt wzmacniający podmiotowość społeczności ukraińskiej w mniejszych ośrodkach województwa pomorskiego.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego