Nowy Akumulator Społeczny 2022 – spotkania informacyjne / Фонд „Новий суспільний акумулятор 2022” – інформаційні зустрічі

Category : Bez kategorii · by mar 25th, 2022

Fundusz NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY jeszcze bliżej Ciebie!

Zapraszamy na spotkania informacyjne w powiecie kwidzyńskim oraz w powiecie sztumskim:

  • 26.03.2022 godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi
  • 31.03.2022 godz. 17:00 w Fundacji M.A.P.A. Obywatelska w Kwidzynie, ul. Odrowskiego 10
  • 05.04.2022 godz. 17:00 w Klubie Seniora w Sztumskim Centrum Kultury w Sztumie, Reja 13
  • 07.04.2022 godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera 14
  • 13.04.2022 godz. 17:00 w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu w Prabutach, ul. Łąkowa 22

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Przypominamy, że nabór wniosków trwa:

– do 30 kwietnia 2022 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

– do 30 maja 2022  – na wsparcie młodej organizacji.                   

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i Bieżące informacje są także na: facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

~~~~~~~~
 
Фонд „Новий суспільний акумулятор” тепер ще ближче до Тебе !
 
Запрошуємо на інформаційні зустрічі у квізинському і штумському повітах:
✅ 26.03.2022 год. 17:00 у сільській світлиці у Штумській Всі
✅ 31.03.2022 год. . 17:00 в Фундації Громадянська M.A.П.A., у Квідзині, вул. Одровського, 10
✅ 05.04.2022 год. 17:00 у Клубі сеньйора у Штумському центрі культури в Штумі, Рея, 13
✅ 07.04.2022 год. 17:00 у Гмінному культурно-бібліотечному центрі в Міколайках Поморських, вул. Шрайбера, 14
✅ 13.04.2022 год. 17:00 в Прабуцькому центрі культури і спорту в Прабутах, вул. Лонкова, 22
Участь у зустрічах безкоштовна.
 
Нагадуємо, що прийом заяв триває:
– дo 30 квітня 2022 – суспільно корисні ініціативи і проекти
– дo 30 травня 2022 -на підтримку молодої організації.
 
Регламент конкурсу і деталі знаходяться на сторінці Фонду: akumulatorspoleczny.pl i поточна інформація є також за посиланням: facebook.com/akumulatorspoleczny.
 
Щоб подати конкурсну заявку, потрібно зареєструватися на сторінці: www.witkac.pl, вибрати відповідний повіт і заповнити формуляр онлайн. УВАГА: Заяви можна подати виключно в електронній формі за допомогою генератора. Також можна подати заяву шляхом надсилання короткого фільму з описом ідеї!
 
Завдання співфінансує Національний інститут свободи – Центр розвитку громадянського суспільства, із коштів Програми „Фонд громадянських ініціатив NOWEFIO у 2021-2030 роках
SHARE :