Wyniki konkursu Nowy Akumulator Społeczny 2021

Category : Bez kategorii · No Comments · by lip 31st, 2021

Publikujemy wyniki konkursu Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY na inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego.
Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

Od 18 czerwca do 18 lipca trwał nabór wniosków w ramach konkursu Funduszu NOWY AKUMULATOR SPOŁECZNY, w trakcie którego wpłynęło 195 wniosków z całego województwa, w tym 8 wniosków z powiatu sztumskiego i 6 wniosków z powiatu kwidzyńskiego.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 121 wniosków do dofinansowania.

Wyniki konkursu (listy rankingowe z poszczególnych powiatów) można pobrać na stronie:

Akumulator Społeczny

 

Powiat sztumski:

Wyniki pow. sztumski

Protokół z posiedzenia komisji Sztum

Powiat kwidzyński:

Wyniki pow. kwidzyński

Protokół z posiedzenia komisji Kwidzyn

 

Przypominamy, że do 18 sierpnia można aplikować o środki na rozwój młodej organizacji.

 

Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Konkurs na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w województwie pomorskim.

Category : Bez kategorii · No Comments · by lip 20th, 2021

Z dużą przyjemnością ogłaszamy pierwszą edycję „Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie pomorskim.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

W ramach konkursu można pozyskać dofinansowanie w kwocie do 1.000 zł na oddolne działania wolontariackie na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz rozwój własnej aktywności i kompetencji wolontariackich. Konkurs adresowany jest do wolontariuszy działających na terenie woj. pomorskiego, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich.

Szczegółowe informacje nt. udziału w konkursie można znaleźć w regulaminie lub uzyskać pod nr tel. 58 772 42 21.

Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.  Konkurs jest finansowy przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Przeczytajcie regulamin konkursu.
  2. Zarejestrujcie się w Systemie Obsługi Wolontariatu SOW .
  3. Opiszcie swój pomysł we wniosku.
  4. Wyślijcie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na ks@wolontariatgdansk.pl lub złóżcie wersję papierową w wybranym biurze operatora lub partnerów (lista punktów w zał. nr 6 do regulaminu) w terminie do 9 sierpnia 2021 r..

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u operatora Konkursu:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
tel. 58 772 42 21  
e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl

 

Dokumenty do pobrania: