Otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim

Category : Bez kategorii · No Comments · by kwi 15th, 2021

Szanowni Państwo,

Konwent WRDPP w porozumieniu i współpracy z:

  • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
  • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
  • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
  • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
  • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

  • Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych,
  • Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
  • Pomorską Siecią COP,

 

ZAPRASZA przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa pomorskiego

 

29 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00

forma online na platformie ZOOM

 

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX_y0z3ZI8dfjp_v7QOPN4r5m_MYf8_g5xWGHjRQFjirCeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

do dnia 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) do godziny 23:59.

Link dostępu do wydarzenia prześlemy Państwu drogą mailową dzień przed spotkaniem (28 kwietnia 2021 r.)

 

Program spotkania:

1. Powitanie i otwarcie spotkania

– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS

– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

– Katarzyna Dudzic, Przewodnicząca Pomorskiej RDPP

– Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. NGO, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

– Ewa Filipska, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych

– Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

 

2.  Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

– Marcin Fuchs, wiceprzewodniczący Pomorskiej RDPP, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

– Patrycja Szczygieł, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

 

5. Nie takie straszne RODO.

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

 

Moderator:

– Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

 

Życzenia wielkanocne

Category : Bez kategorii · No Comments · by kwi 2nd, 2021