Badanie „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”

Category : Bez kategorii · No Comments · by mar 24th, 2021

Aktualnie trwa badanie pn. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”. Wykonawcą działającym na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest Fundacja M.A.P.A. Obywatelska.

Głównym celem badania jest uzyskanie wiedzy o tym, jaki wpływ na finansowanie organizacji pozarządowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego wywarła pandemia COVID-19.

Inspiracją do zajęcia się tematem był fakt, że rok 2020 był szczególnie trudny pod względem finansowanym dla jednostek samorządu terytorialnego. Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost nieplanowanych wydatków powiatów, przy jednoczesnym realnym spadku dochodów. Trudna sytuacja budżetowa w roku 2020 i brak realnych szans na jej poprawę w roku 2021 skłoniła wiele samorządów do szukania oszczędności m.in. w środkach przeznaczanych na dofinansowanie organizacji pozarządowych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie badania mamy zamiar ustalić, jaka jest skala spadku finansowania organizacji pozarządowych przez JST oraz których sfer zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy to w największym stopniu.

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska przeprowadzi badanie ankietowe jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli dotyczące kwot przeznaczonych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na dofinansowanie działalności trzeciego sektora. 

Otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim

Category : Bez kategorii · No Comments · by mar 22nd, 2021
!! UWAGA POMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ZE WZGLĘDU NA TRUDNĄ SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ SPOTKANIE KONSULTACYJNE RDPP ZOSTAJE PRZENIESIONE NA TERMIN POŚWIĄTECZNY. O DOKŁADNEJ DACIE POINFORMUJEMY PAŃSTWA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY ZA LICZNE ZGŁOSZENIA.

UWAGA POMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – BARDZO WAŻNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE!

29.03.2021 godz. 17:00-20:00

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX_y0z3ZI8dfjp_v7QOPN4r5m_MYf8_g5xWGHjRQFjirCeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim

 

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Wojciech Kaczmarczyk, Współprzewodniczący RDPP ze strony rządowej
 • Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka ds. NGO
 • Katarzyna Dudzic, Przewodnicząca Pomorskiej RDPP
 • Ewa Filipska, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
 • Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

 

 1. Informacja o możliwościach wsparcia organizacji obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor

 

 1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w  terenie z ew. propozycją ich rozwiązań

 • Przedstawiciel Zespołu RDPP

 

 1. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia
 • Justyna Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Marcin Fuchs, wiceprzewodniczący Pomorskiej RDPP, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Adam Mikołajczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 

 1. Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP
 • Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego (*)

 

 1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych
 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

 

* do potwierdzenia