Kwidzyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego – zaproszenie na spotkanie

Category : Bez kategorii · No Comments · by lut 15th, 2015

Kwidzyńskie organizacje pozarządowe podejmują inicjatywę stworzenia Kwidzyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

To bardzo ważne ciało dialogu między administracją (Rada Miasta i Urząd Miasta) a sektorem społecznym (organizacjami pozarządowymi) m.in. w obszarze planistyczno-strategicznym miasta oraz pożytku publicznego naszego miasta.

Pod nazwą Rady Pożytku Publicznego rozumiemy grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie, opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której ta rada działa. Szczególną wartością takiej rady jest to, że składa się ona nie tylko z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy, ale także z reprezentantów administracji publicznej.

Kompetencje rad powiatowych i gminnych określone w ustawie obejmują w szczególności (art. 41 i ust 1):

  • opiniowanie projektów strategii,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Tutaj więcej informacji w tej kwestii:

http://administracja.ngo.pl/x/444095

 

Dodatkowo zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych dnia 19.02.2015 r. do Czarnej Sali (Klub PatrzWork), ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn,  na godz. 16.00 na spotkanie informacyjne odnośnie Rad Działalności Pożytku Publicznego – czym są, jak się je powołuje, jakimi obszarami się zajmują, jak wygląda praktyka pracy.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska