27-28 czerwca odbyło się w Wieżycy Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Category : Bez kategorii · No Comments · by cze 30th, 2014

Rozliczanie działalności organizacji pozarządowych przez rezultaty, a nie dokumenty i rachunki, rozwój trzeciego sektora, czy przygotowanie gmin do wyborów – to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas dwudniowego forum dla przedstawicieli organizacji pozarządowych odbywającego się w Wieżycy.

 

Więcej informacji:

 http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2014/06/wiezyca-wazne-zagadnienia-na-pomorskim-forum-inicjatyw-pozarzadowych

ZAPROSZENIE NA POMORSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 2014 – 27-28 czerwca w Wieżycy

Category : Bez kategorii · No Comments · by cze 18th, 2014
Szanowni Państwo,
W imieniu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Powiatu Kartuskiego zapraszamy Państwa do udziału Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2014 roku w Wieżycy.
Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to doskonała okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie współpracy i wspierania organizacji pozarządowych. W tym roku głównym punktem programu będzie debata dotycząca kondycji III sektora w Polsce.

Patronat Honorowy nad Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych objął Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz.

W załączeniu przesyłamy ramowy program Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014. Szczegółowy program otrzymają Państwo w ciągu najbliższych dni, po ostatecznym potwierdzeniu udziału wszystkich prelegentów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2014 roku. UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorzy nie wracają uczestnikom kosztów przejazdu.

więcej informacji: www.cio.slupsk.pl

 

Do pobrania:

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 27-28.06

formularz zgłoszeniowy_PFIP 2014_27-28.06.2014_word_ogólne

 

 

Marszałek Województwa powołał nową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Category : Bez kategorii · No Comments · by cze 11th, 2014

Szanowni Państwo,

Niniejszym mam przyjemność poinformować, iż Marszałek Województwa Pomorskiego, Zarządzeniem Nr 29/14 powołał w dniu dzisiejszym Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2014-2016 (PRDPP), której skład przestawia się następująco:

 

1) Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego: Małgorzata Szady;

2) Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego:

a)       Kamila Siwak – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

b)      Renata Wierzchołowska – Departament Kultury,

c)       Andrzej Kowalczys – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

d)      Adam Krawiec – Departament Edukacji i Sportu,

e)       Adam Mikołajczyk – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,

f)        Jan Szymański – Departament Programów Regionalnych;

 

3) Przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego:

a)       Danuta Rek,

b)      Mariusz Falkowski;

 

4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a)       Anna Białas – Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry,

b)      Alina Fegler-Kotkiewicz – Stowarzyszenie Eduq,

c)       Natalia Siuda – Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej,

d)      Katarzyna Witkowska – Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy”,

e)       Jerzy Boczoń – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,

f)        Michał Gurowski – Fundacja „Sprawni Inaczej”,

g)      Edmund Kwidziński – Ochotnicza Straż Pożarna w Miechucinie,

h)       Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rękę”,

i)         Piotr Stec – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja.

 

W imieniu Pana Marszałka, jak i swoim składamy serdecznie gratulacje!

 

Rada stanowi dla Marszałka organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. Szczegółowe zadania
i kompetencje Rady określone zostały w Regulaminie organizacji i trybu działania PRDPP, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w załączeniu).

 

Nadwiślańska Szkoła Liderów

Category : Bez kategorii · No Comments · by cze 1st, 2014

7CCI20140513_00000

 

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska

Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych

organizuje zintegrowany cykl szkoleniowy dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych:

Nadwiślańska Szkoła Liderów

 

Tematyka szkoleń ma szeroki zakres począwszy od teoretycznego wprowadzenia po nabycie umiejętności praktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów-praktyków, którzy postarają się przybliżyć działania trzeciego sektora i zarządzania organizacją pozarządową.

 

Dla kogo?

Dla członków organizacji pozarządowych z terenu powiatu: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, gminy Gniew.

Dla każdego, kto chce zdobyć nowe kompetencje, wiedzę i tym samym przyczynić się do wzmocnienia swojej roli w rozwoju społeczeństw obywatelskiego.

 

Kiedy?

Zajęcia odbywać się będą od 29 czerwca do listopada, z przerwą wakacyjną.

Podzielone zostaną na dwa „semestry” – letni i jesienny. Semestr letni rozpoczyna się 29 czerwca. Szczegółowy harmonogram szkoły poniżej:

 

W programie:

  • Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych – (29.06.2014)
  • Tworzenie marki NGO ( współpraca z mediami, PR, social media) (5-6.07.2014)
  • Lider w organizacji pozarządowej- zarządzanie zespołem (9-10.07.2014)
  • Temat Niespodzianka (19.07.2014)
  • Program i strategia rozwoju organizacji – (20.07.2014)
  • Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych (25-26.07.2014)

 

Zgłoś się już dzisiaj!

Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz swojego cv – zrób to już teraz!

formularz nadwiślańska 2014

 

Ilość miejsc ograniczona!

Formularze i wszelkie pytania proszę kierować na adres:

wojnicz.marta@gmail.com

 

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska jest członkiem Pomorskiej Sieci COP

pśc logo