Forum Subregionalne – WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, 15 grudnia 2014

Category : Bez kategorii · No Comments · by Gru 8th, 2014

 

ForumKwidzyn forum_top_model

 

 

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska i Fundacja Pokolenia zapraszają do uczestnictwa w Forum Subregionalnym, poświęconym współpracy samorządu i organizacji pozarządowych.

Podczas Forum zostaną przybliżone założenia „Modelu Współpracy”, wypracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z partnerami społecznymi.Przedstawia on metody, przykłady i kierunki budowania partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska i Gmina Kobylnica podjęły się wdrożenia dobrych rozwiązań z Modelu Współpracy w sześciu samorządach w województwie pomorskim. Podczas Forum zostaną przedstawione działania oraz rozwiązania służące poprawie współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym.

Zapraszamy do włączenia w dyskusję o potrzebach organizacji pozarządowych i możliwościach rozwoju współpracy w samorządach subregionu Nadwiślańskiego.

Forum odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 r., w Czarnej Sali, ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn, w godz. 11.00-14.00

Potwierdzenie uczestnictwa prosimy zgłaszać mailowo do dnia 12 grudnia 2014 r. na adres: fundacja@mapaobywatelska.org.pl lub wojnicz.marta@gmail.com

 

DO POBRANIA:

Program Forum: –> pobierz ForumKwidzyn

Forum realizowane jest w ramach projektu „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I Nadwiślańskie Forum 3 Sektora

Category : Bez kategorii · No Comments · by Sie 12th, 2014

forum_plakat

27-28 czerwca odbyło się w Wieżycy Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Category : Bez kategorii · No Comments · by Cze 30th, 2014

Rozliczanie działalności organizacji pozarządowych przez rezultaty, a nie dokumenty i rachunki, rozwój trzeciego sektora, czy przygotowanie gmin do wyborów – to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas dwudniowego forum dla przedstawicieli organizacji pozarządowych odbywającego się w Wieżycy.

 

Więcej informacji:

 http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2014/06/wiezyca-wazne-zagadnienia-na-pomorskim-forum-inicjatyw-pozarzadowych

ZAPROSZENIE NA POMORSKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH 2014 – 27-28 czerwca w Wieżycy

Category : Bez kategorii · No Comments · by Cze 18th, 2014
Szanowni Państwo,
W imieniu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Powiatu Kartuskiego zapraszamy Państwa do udziału Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2014 roku w Wieżycy.
Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to doskonała okazją do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie współpracy i wspierania organizacji pozarządowych. W tym roku głównym punktem programu będzie debata dotycząca kondycji III sektora w Polsce.

Patronat Honorowy nad Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych objął Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz.

W załączeniu przesyłamy ramowy program Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014. Szczegółowy program otrzymają Państwo w ciągu najbliższych dni, po ostatecznym potwierdzeniu udziału wszystkich prelegentów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2014 roku. UWAGA!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Udział w Forum jest bezpłatny. Organizatorzy nie wracają uczestnikom kosztów przejazdu.

więcej informacji: www.cio.slupsk.pl

 

Do pobrania:

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 27-28.06

formularz zgłoszeniowy_PFIP 2014_27-28.06.2014_word_ogólne

 

 

Marszałek Województwa powołał nową Radę Działalności Pożytku Publicznego

Category : Bez kategorii · No Comments · by Cze 11th, 2014

Szanowni Państwo,

Niniejszym mam przyjemność poinformować, iż Marszałek Województwa Pomorskiego, Zarządzeniem Nr 29/14 powołał w dniu dzisiejszym Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2014-2016 (PRDPP), której skład przestawia się następująco:

 

1) Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego: Małgorzata Szady;

2) Przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego:

a)       Kamila Siwak – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

b)      Renata Wierzchołowska – Departament Kultury,

c)       Andrzej Kowalczys – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

d)      Adam Krawiec – Departament Edukacji i Sportu,

e)       Adam Mikołajczyk – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,

f)        Jan Szymański – Departament Programów Regionalnych;

 

3) Przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego:

a)       Danuta Rek,

b)      Mariusz Falkowski;

 

4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a)       Anna Białas – Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry,

b)      Alina Fegler-Kotkiewicz – Stowarzyszenie Eduq,

c)       Natalia Siuda – Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej,

d)      Katarzyna Witkowska – Fundacja „Parent Project Muscular Dystrophy”,

e)       Jerzy Boczoń – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,

f)        Michał Gurowski – Fundacja „Sprawni Inaczej”,

g)      Edmund Kwidziński – Ochotnicza Straż Pożarna w Miechucinie,

h)       Marek Olechnowicz – Stowarzyszenie „Podaj Rękę”,

i)         Piotr Stec – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja.

 

W imieniu Pana Marszałka, jak i swoim składamy serdecznie gratulacje!

 

Rada stanowi dla Marszałka organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa pomorskiego z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego. Szczegółowe zadania
i kompetencje Rady określone zostały w Regulaminie organizacji i trybu działania PRDPP, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w załączeniu).

 

Nadwiślańska Szkoła Liderów

Category : Bez kategorii · No Comments · by Cze 1st, 2014

7CCI20140513_00000

 

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska

Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych

organizuje zintegrowany cykl szkoleniowy dla przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych:

Nadwiślańska Szkoła Liderów

 

Tematyka szkoleń ma szeroki zakres począwszy od teoretycznego wprowadzenia po nabycie umiejętności praktycznych. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów-praktyków, którzy postarają się przybliżyć działania trzeciego sektora i zarządzania organizacją pozarządową.

 

Dla kogo?

Dla członków organizacji pozarządowych z terenu powiatu: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, gminy Gniew.

Dla każdego, kto chce zdobyć nowe kompetencje, wiedzę i tym samym przyczynić się do wzmocnienia swojej roli w rozwoju społeczeństw obywatelskiego.

 

Kiedy?

Zajęcia odbywać się będą od 29 czerwca do listopada, z przerwą wakacyjną.

Podzielone zostaną na dwa „semestry” – letni i jesienny. Semestr letni rozpoczyna się 29 czerwca. Szczegółowy harmonogram szkoły poniżej:

 

W programie:

 • Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych – (29.06.2014)
 • Tworzenie marki NGO ( współpraca z mediami, PR, social media) (5-6.07.2014)
 • Lider w organizacji pozarządowej- zarządzanie zespołem (9-10.07.2014)
 • Temat Niespodzianka (19.07.2014)
 • Program i strategia rozwoju organizacji – (20.07.2014)
 • Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych (25-26.07.2014)

 

Zgłoś się już dzisiaj!

Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz swojego cv – zrób to już teraz!

formularz nadwiślańska 2014

 

Ilość miejsc ograniczona!

Formularze i wszelkie pytania proszę kierować na adres:

wojnicz.marta@gmail.com

 

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska jest członkiem Pomorskiej Sieci COP

pśc logo

Zaproszenie na II Kongres Współpracy Lokalnej

Category : Bez kategorii · No Comments · by Maj 27th, 2014

II Kongres Współpracy Lokalnej

Jakość, Współpraca, Innowacje

Ustka, 12-13 czerwca 2014 r.

 

Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce to kolejne spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek dwóch sektorów, poświęcone zagadnieniom zlecania zadań. Nowa jakość we wzajemnych relacjach administracji publicznej i organizacji pozarządowych to główne założenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych, wokół którego zbudowany jest tegoroczny program kongresu. W trakcie dwóch dni odbędzie się szereg paneli dyskusyjnych, konferencji i warsztatów.

 

W ramach projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji”, 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego w kraju, testuje innowacyjny Model Kontraktowania Usług Społecznych. Ze względu na to jak istotne w Modelu jest partnerstwo i zaangażowanie, jest on jednym z najnowocześniejszych stylów współpracy stosowanych obecnie w dojrzałych demokracjach i niewątpliwie pierwszym tak kompleksowym w Polsce.

 

W tym roku na Kongresie:

II Kongres Współpracy Lokalnej w Ustce objęty jest honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Splot. Podczas sesji plenarnej podzielonej na dwa panele: ustrojowy i pozarządowy, poruszone zostaną tematy zlecania zadań, ich jakości i rozliczania w kontekście nowelizacji prawa oraz efektywności ekonomicznej i społecznej. Odbędzie się również szereg paneli dyskusyjnych i warsztatów dotyczących m.in. poszczególnych typów zlecania zadań proponowanych w Modelu oraz obszarów, których dotyczą. Opracowane zostaną również wnioski dotyczące niezbędnych zmian w sposobie kontraktowania zadań.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz portal www.ngo.pl

 

Więcej na temat kongresu i projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z Gminą Miasto Ustka oraz Uniwersytetem Warszawskim znajduje się na stronie www.zlecaniezadan.pl Projekt PI „Od partnerstwa do kooperacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Poniżej znajduje się ramowy program oraz formularz zgłoszeniowy !! 

Serdecznie zapraszamy !

 

Do pobrania:

formularz kongres

Ramowy program II KWL

Wybory do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Category : Bez kategorii · No Comments · by Maj 10th, 2014

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Instrukcja głosowania:
1. Głosowanie odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr 279/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2. Do głosowania na członków Rady uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.
3. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania kandydata na członka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (zał. nr 3 dostępny w plikach do pobrania) oraz złożenie oryginału formularza, opatrzonego datą, pieczęcią organizacji oraz podpisami osób uprawnionych w zamkniętej kopercie w formie papierowej:
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45,
z dopiskiem „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”;
b) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
z dopiskiem: „ROPS. Głosowanie na członka PRDPP. Nie otwierać”.
4. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na jednego wybranego kandydata z każdego obszaru z LISTY KANDYDATÓW (zał. nr 2 dostępny w plikach do pobrania), czyli łącznie może oddać głos na maksymalnie 9 kandydatów.
5. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 5 maja 2014 r., a ostateczny jego termin upływa z dniem 19 maja 2014 r. (włącznie).
6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu, a w przypadku głosów nadsyłanych pocztą – data stempla pocztowego. Głosy złożone po upływie terminu głosowania nie będą brane pod uwagę.
7. W ciągu 14 dni kalendarzowych od upływu terminu głosowania Komisja dokona weryfikacji formalnej oddanych głosów i ich przeliczenia, na podstawie czego sporządzi listę rankingową kandydatów, która zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie www.pomorskie.ngo.pl

Informacji udziela: Natalia Meszko, tel. (58) 326 85 67, e-mail: n.meszko@pomorskie.eu

za: http://www.urzad.pomorskie.eu/pl/ogloszenia_komunikaty/2014/prdpp_czlonkowie

 

To był trudny rok dla NGO

Category : Bez kategorii · No Comments · by Lut 18th, 2014

Kwidzyn. Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Piotr Stec: – To był trudny rok dla NGO

– To nie jest tak, że NGO (organizacje pozarządowe – przyp. red.) są kółkami zainteresowań, choć takie oczywiście też są. Pewnie wędkarze, czy stowarzyszenia taksówkarzy są zainteresowane swoimi przestrzeniami, ale jest bardzo wiele organizacji, które realizują zadania publiczne – mówi Piotr Stec z Powiślańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w rozmowie z Arkadiuszem Kosińskim i Rafałem Cybulskim.

piotrfot. Tomasz Keler

 

Jaki to był rok dla organizacji pozarządowych? 
To był trudny rok. Głównie dlatego, że środki, które są dostępne na różnego rodzaju działania, są w bardzo trudnym okresie. Kończy się okres jednego programowania unijnego, a zaczyna drugi. W tym roku coś delikatnie drgnęło jeżeli chodzi o środki lokalne. W puli starostwa w 2013 r. było 40 tys. zł na NGO, w obecnym jest 70 tys. zł. Udało nam się również wypracować to, że konkurs został ogłoszony nie styczniu, czy w lutym, ale w grudniu. Dzięki temu zadania będzie można realizować już od 2 stycznia. Zmieniony został również program współpracy z NGO. Prawie wszystkie rekomendacje organizacji pozarządowych do tego programu współpracy zostały uwzględnione. Jako Powiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych pracowaliśmy nad tym dwa lata. To była dobra współpraca i liczymy na jej kontynuację (podziękowania dla Pana Włodzimierza Dawidowskiego i Pani Joanny Bożek). Cieszę się, że ze strony starostwa jest zrozumienie i otwarcie. Mamy też nadzieję, że uda nam się takie racjonalne i merytoryczne relacje zbudować z Urzędem Miasta.

Czego nie udało się zrobić w minionym roku?
Mocniej zintegrować środowiska. Są pewne jaskółki świadczące o tym, że zaczyna ono się integrować. Pracujemy np. nad tematem powołania Federacji Organizacji Pozarządowych. Rozmawiamy z partnerami z sektora pozarządowego i bardzo możliwe, że taka federacja powstanie. Jest wola, żeby coś takiego zrobić.

Czy gdzieś w Polsce działają takie podmioty?
Oczywiście. Jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, kujawsko-pomorska, warmińsko-mazurska. Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych, której jestem członkiem, również przychyla się do tego pomysłu. Mam nadzieję, że oba te organy będą współpracować. Chodzi o to, żeby wspierać się w dyspucie nt. przestrzeni publicznej, jak ona ma wyglądać, jak mają być realizowane zadania publiczne, jak powinna wyglądać partycypacja obywateli w różnych przestrzeniach życia publicznego. Jednym z największych wyzwań, jakie przed nami stoją to zwiększenie aktywności obywatelskiej. A to wydaje mi się trudne do zrealizowania, jeśli nie będzie jasno określonego systemu współpracy i wspierania przez samorządy organizacji pozarządowych. To nie jest tak, że NGO są kółkami zainteresowań, choć takie oczywiście też są. Pewnie wędkarze, czy stowarzyszenia taksówkarzy są zainteresowane swoimi przestrzeniami, ale jest bardzo wiele organizacji, które realizują zadania publiczne. W Polsce jest ustawowy obowiązek realizacji zadań publicznych przez samorządy, np. w obszarze kultury, sportu, czy edukacji. Pewnie wszyscy znamy przykłady, gdzie zamiast instytucji robią to NGO. Bo czymże innym są „Wieczorne Nastroje” Fundacji Projekt, hipoterapia Fundacji Rodzina Ediego, edukacja ekologiczna Eko-Inicjatywy, „Generacje” Sceny Lalkowej, sekcje sportu młodzieżowego MTS Kwidzyn i dziesiątki jeśli nie setki innych działań. To realizacja obowiązkowych zadań publicznych samorządu przez organizacje pozarządowe. Z ogólnopolskich badań stowarzyszenia Klon/Jawor wynika w dużym skrócie, że organizacje najczęściej robią to lepiej, taniej, lub też mając do dyspozycji takie same środki, osiągają lepszy efekt. Takie są fakty.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że w Kwidzynie to właśnie NGO wyręczają Kwidzyńskie Centrum Kultury na polu kultury. Czy Twoim zdaniem taka instytucja jest potrzebna?
Uważam, że tak. Trzon instytucjonalny w niektórych obszarach jest niezbędny. Instytucja ma pewną ciągłość, bez względu na to, jakie osoby w tej instytucji są. Może coś robić lepiej lub gorzej, ale ciągłość jest zawsze. NGO może też mieć ciągłość, jeśli ludzie myślę o jej rozwoju, przygotowują kadry, profesjonalizują się. Natomiast jest pytanie, czy jeśli to samo zadanie, np. organizacja zawodów sportowych, robi instytucja za x środków i osiąga x efekt, a jeśli robi to NGO za te same pieniądze i efekt jest trzy razy lepszy, to czy nie powinna tego robić jednak organizacja? Są też przykłady, gdy instytucjami lub ich częściami zarządzają NGO. Podpisuje się z organizacją kontrakt np. na 5 lat i przeznacza się odpowiednią pulę środków. Przez ten czas tworzy ona odpowiedni program i musi się z tego wywiązywać. Ja uważam, że to sensowne rozwiązanie tam, gdzie gąszcz przepisów prawnych dla instytucji jest bardzo rozbudowany lub niejasny. A w Polsce przepisy są bardzo źle konstruowane. Jak robi się zmianę w jednej, czy dwóch ustawach, pomija się zapisy w innych, a później one się wykluczają. Np. zapis o tym, że należy pobierać albo nie należy pobierać opłatę sądową za zmianę zapisów w KRS. Jedne sądy pobierają, drugie nie. A wracając do pytania: W moim przekonaniu Kwidzyńskie Centrum Kultury dobrze realizuje działkę pod tytułem kultura popularno-rozrywkowa. Kino kwidzyńskie działa fantastycznie. A całą resztę niech realizują organizacje pozarządowe współpracując z KCK. Jest to przykład – pomijając monopolistyczny rozkład środków finansowych – specyficznej, ale sensownej i dającej efekty współpracy.

Jak ocenisz pozyskiwanie środków przez NGO? Czy organizacje robią to coraz lepiej? 
Tego nie wiem. Nie można na podstawie rozmów albo wyników konkursów, bo te jako COP śledzimy, wyciągać wiążących wniosków. Mamy pomysł na to, żeby wspólnie z samorządami miasta i powiatu wykonać badania lokalnego sektora pozarządowego. Sprawdzić, jakie są potencjały, osiągnięcia, jak idzie pozyskiwanie środków i w końcu, gdzie są blokady, które należałoby udrożnić.

Istnieje wiele organizacji, które wyciągają tylko rękę po pieniądze miejskie i powiatowe, ale mogłyby przecież spróbować pozyskać środki z poza lokalnych źródeł.
Też mi się tak wydaje. Próbujemy od dwóch lat namówić kilka organizacji działających na polu niepełnosprawności, żeby napisały wspólny wniosek. To zupełnie inna kategoria wniosków. Wszyscy biorą odpowiedzialność za projekt. Byłby to pewien ewenement nie tylko na skalę powiatową, ale i wojewódzką.
My, jako PCOP możemy dać energię, wsparcie merytoryczne, ale za nikogo niczego nie będziemy robić. Nie jesteśmy po to, żeby organizacje wyręczać, ale po to, żeby pomóc zrealizować ich pomysły. Nie chcemy uzależnić organizacji od nas. Nie chcemy być kroplówką, ale zastrzykiem potencjałów w tym momencie, w którym organizacji jest on najbardziej potrzebny.

Jak oceniasz stan środków, które są w miejskich, czy też powiatowych budżetach?
Tych środków w samorządach jest coraz mniej. Od trzech lat obserwujemy ich znaczny spadek. Oczywiście kryzys to moment, by urzędy ale i organizacje poczyniły pewne przemyślenia nad tym, na co wydawane są te pieniądze. Niemniej radykalne obcinanie środków dobrym rozwiązaniem nie jest. Nie zmienia to jednak faktu, że organizacje też muszą zweryfikować, czy to o co się starają, rzeczywiście jest im potrzebne. To moment restrukturyzacji sektora. Na pewno przydałby się dobry miejski program współpracy z NGO, bo ten, który jest, powstał 6-7 lat temu. W wielu kwestiach jest on dobrze skonstruowany, ale mam wrażenie, że nie przystaje już do realiów, w których się obracamy. W ramach tego programu powinno się dodatkowo punktować te organizacje, które szukają środków zewnętrznych, to także motywator. Widzę wielki potencjał, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, w organizacjach sportowych. Jest dużo konkursów w ministerstwie sportu. Z takimi osiągnięciami, medalami, miejscami na podiach, wydaje mi się, że potencjał do tego, by starać się o te granty, jest bardzo duży. Jako COP chętnie pomożemy, ale inicjatywa musi wyjść ze strony tych organizacji. Budżety samorządowe będą coraz mniejsze, trzeba się na to odpowiednio przygotować.

Czego jako przedstawiciel sektora NGO życzyłbyś w nowym roku?
Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować za rok ciężkiej pracy zespołowi PCOP – Marcie Wojnicz, Alicji Nakoniecznej i Pawłowi Sadkowskiemu. Przyszły będzie jeszcze cięższy. Sobie życzyłbym jeszcze lepszej organizacji pracy, jej większej intensyfikacji działań i dalszego rozwoju. Całemu sektorowi natomiast życzyłbym, żeby się ze sobą mocno integrował, bo wtedy ma szansę na rozwój oraz profesjonalną realizację zadań publicznych. Sektorowi publicznemu życzyłbym większej otwartości na nowe pomysły. To nie jest tak, że można ciągle robić te same rzeczy i „będzie dobrze”. Różne rzeczy, np. telefony wymieniamy co dwa lata – postęp i zmiany to wymuszają – dlatego takie kwestie jak choćby zadania publiczne, ich formuła, też musi się zmieniać, bo za chwilę nie będzie nowych pomysłów, idei. A bez tego nie pójdziemy o krok dalej. Wszyscy razem- samorząd, biznes i sektor pozarządowy – pracujemy na to, jak będzie wyglądało nasze miasto i powiat, region jutro. A stoją przed nami wielkie wyzwania. Od tego, czy ze sobą się porozumiemy i będziemy współpracować, zależy jak te przestrzenie będą funkcjonowały za kilka czy kilkanaście lat dla nas i dla naszych dzieci. A każdemu z osobna życzę „gwiazdki z nieba”, bo tylko z pozoru nierealne pomysły mają sens i dają ludziom nadzieję, bez której niczego zbudować się nie da.

Źródło kwidzyn.naszemiasto.pl

FIO 2014 ogłoszony

Category : Bez kategorii · No Comments · by Lut 18th, 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Oferty należy składać do 7 marca 2014.

resize_image

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 złprzeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 1. Finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 1. Małe inicjatywy;
 2. Aktywne społeczeństwo;
 3. Aktywni obywatele;
 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach tych Priorytetów.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 UoDPPioWobszary działalności pożytku publicznego.

 Maksymalny czas realizacji projektu:

 • dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 • dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2015 r.
 • dla projektów „trzyletnich”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
 • dla projektów w priorytecie 1: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
 • w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 30 listopada 2016 r.
 • w Komponencie Działań Systemowych realizowane są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie 4 oferty. Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery Priorytety.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

 • dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł
 • dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów „trzyletnich”: od 30 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku nie mniej niż 10 tys. zł).
 • dla projektów w priorytecie 1: wysokość wnioskowanej dotacji na cały okres realizacji projektu uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie: do 3 mln. zł.
 • dla projektów w Komponencie Wsparcia Działań Rzeczniczych i Strażniczych: do 1,5 mln. zł (w równych częściach po 500 tys. zł rocznie). Dofinansowana zostanie 1 oferta.
 • dla projektów w Komponencie Działań Systemowych: do 500 tys. zł (w równych częściach po 250 tys. zł rocznie). Dofinansowane zostaną 3 oferty.

 

Więce info na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.pozytek.gov.pl/undefined/Ogloszenie,,konkursu,FIO,3512.html