Otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim

Category : Bez kategorii · No Comments · by Kwi 15th, 2021

Szanowni Państwo,

Konwent WRDPP w porozumieniu i współpracy z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych,
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych,
 • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

oraz partnerami regionalnymi:

 • Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych,
 • Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • Pomorską Siecią COP,

 

ZAPRASZA przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne obywatelek, obywateli i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa pomorskiego

 

29 kwietnia 2021 roku (czwartek) w godzinach 17:00-20:00

forma online na platformie ZOOM

 

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu poprzez formularz, który znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX_y0z3ZI8dfjp_v7QOPN4r5m_MYf8_g5xWGHjRQFjirCeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

do dnia 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) do godziny 23:59.

Link dostępu do wydarzenia prześlemy Państwu drogą mailową dzień przed spotkaniem (28 kwietnia 2021 r.)

 

Program spotkania:

1. Powitanie i otwarcie spotkania

– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS

– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM – Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

– Katarzyna Dudzic, Przewodnicząca Pomorskiej RDPP

– Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka ds. NGO, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

– Ewa Filipska, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych

– Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

 

2.  Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej

– Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu WRZOS, Prezes Zarządu OZRSS, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

 

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.

– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy

– Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

– Marcin Fuchs, wiceprzewodniczący Pomorskiej RDPP, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

– Patrycja Szczygieł, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

 

5. Nie takie straszne RODO.

– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR

 

Moderator:

– Waldemar Weihs, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

 

Życzenia wielkanocne

Category : Bez kategorii · No Comments · by Kwi 2nd, 2021

Badanie „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”

Category : Bez kategorii · No Comments · by Mar 24th, 2021

Aktualnie trwa badanie pn. „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.”. Wykonawcą działającym na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest Fundacja M.A.P.A. Obywatelska.

Głównym celem badania jest uzyskanie wiedzy o tym, jaki wpływ na finansowanie organizacji pozarządowych ze środków jednostek samorządu terytorialnego wywarła pandemia COVID-19.

Inspiracją do zajęcia się tematem był fakt, że rok 2020 był szczególnie trudny pod względem finansowanym dla jednostek samorządu terytorialnego. Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost nieplanowanych wydatków powiatów, przy jednoczesnym realnym spadku dochodów. Trudna sytuacja budżetowa w roku 2020 i brak realnych szans na jej poprawę w roku 2021 skłoniła wiele samorządów do szukania oszczędności m.in. w środkach przeznaczanych na dofinansowanie organizacji pozarządowych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie badania mamy zamiar ustalić, jaka jest skala spadku finansowania organizacji pozarządowych przez JST oraz których sfer zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy to w największym stopniu.

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska przeprowadzi badanie ankietowe jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli dotyczące kwot przeznaczonych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na dofinansowanie działalności trzeciego sektora. 

Otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim

Category : Bez kategorii · No Comments · by Mar 22nd, 2021
!! UWAGA POMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ZE WZGLĘDU NA TRUDNĄ SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ SPOTKANIE KONSULTACYJNE RDPP ZOSTAJE PRZENIESIONE NA TERMIN POŚWIĄTECZNY. O DOKŁADNEJ DACIE POINFORMUJEMY PAŃSTWA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJEMY ZA LICZNE ZGŁOSZENIA.

UWAGA POMORSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – BARDZO WAŻNE SPOTKANIE KONSULTACYJNE!

29.03.2021 godz. 17:00-20:00

Rejestracja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenX_y0z3ZI8dfjp_v7QOPN4r5m_MYf8_g5xWGHjRQFjirCeQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Otwarte spotkanie RDPP z organizacjami obywatelskimi w województwie pomorskim

 

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Wojciech Kaczmarczyk, Współprzewodniczący RDPP ze strony rządowej
 • Andrzej Kowalczys, Pełnomocnik Marszałka ds. NGO
 • Katarzyna Dudzic, Przewodnicząca Pomorskiej RDPP
 • Ewa Filipska, Przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
 • Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

 

 1. Informacja o możliwościach wsparcia organizacji obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor

 

 1. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań

Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w  terenie z ew. propozycją ich rozwiązań

 • Przedstawiciel Zespołu RDPP

 

 1. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia
 • Justyna Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Marcin Fuchs, wiceprzewodniczący Pomorskiej RDPP, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Adam Mikołajczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

 

 1. Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP
 • Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego (*)

 

 1. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych
 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych

 

* do potwierdzenia

 

Apel pomorskich organizacji pozarządowych – podpisz petycję

Category : Bez kategorii · No Comments · by Lut 18th, 2021
 
ℹ️ #ngopomorze ❗️ Pełna mobilizacja ❗️ Działamy RAZEM w trybie pilnym❗️
 
Zapraszamy do podpisania APELU pomorskich organizacji pozarządowych w sprawie zwiększenia budżetu środków #UE w ramach Umowy Partnerstwa dla Województwa Pomorskiego na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027❗️
„To nasz wspólny interes – ponad wszelkimi podziałami i różnicami, ponieważ to środki na rozwój naszego województwa i działalności społecznej oraz misji Pomorskiego 3 Sektora”‼️‼️‼️
 
Prosimy o wpisywanie w rubryce:
*IMIĘ: nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej
*NAZWISKO: imię i nazwisko przedstawiciela organizacji pozarządowej
 
Do dzieła!
 

Apel pomorskich organizacji pozarządowych

Category : Bez kategorii · No Comments · by Lut 16th, 2021

Drogie Pomorskie Organizacje Pozarządowe!

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (PROP) oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych (PS COP) przedstawiają propozycję apelu w sprawie nowej perspektywy środków europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027.
Te środki to ogromna szansa na rozwój sektora pozarządowego, ale i niepewność co do wielkości tych środków i możliwego przeznaczenia. Dlatego zachęcamy Was do zaangażowania się w poparcie apelu pomorskiego 3 Sektora, który następnie zostanie rozesłany do Rady Ministrów, pomorskich parlamentarzystów i euro-parlamentarzystów, Przewodniczącego ds. Pożytku Publicznego, Zarządu Województwa Pomorskiego oraz radnych Sejmiku Pomorskiego a także Wojewody Pomorskiego.
To nasz wspólny interes – ponad wszelkimi podziałami i różnicami, ponieważ to środki na rozwój naszego województwa i działalności społecznej oraz misji Pomorskiego 3 Sektora. Nikt tego za nas nie zrobi – włącz się!

Umowa partnerstwa na lata 2021-2027:
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/umowa-partnerstwa

Do 17.02.2021 r. do godz. 20:00 propozycję zmiany zapisów apelu prosimy wysyłać na adres biuro@cop.pomorskie.pl
W dniach 18.02.2021 do 22.02.2021 (do godz. 10:00) każda pomorska organizacja pozarządowa będzie mogła złożyć swoje poparcie dla tego apelu za pomocą platformy internetowej (po uruchomieniu apelu wygenerowany zostanie link, który następnie roześlemy wszelkimi możliwymi dostępnymi kanałami z prośbą o poparcie).
Bądźmy razem w tej wspólnej inicjatywie!

W imieniu organizatorów:
Ewa Filipska – przewodnicząca PROP
Piotr Stec – Prezes PS COP

Wolontariusze poszukiwani – rusza III etap szycia maseczek

Category : Bez kategorii · No Comments · by Sty 5th, 2021

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska zaprasza wolontariuszy do III-go etapu szycia maseczek, które zostaną przekazane szpitalom oraz  instytucjom pomagającym osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

Współpracujemy z #Lokalna_Fundacja_Filantropijna_PROJEKT#Fundacja_DAMY_RADĘ

#Zarząd_Okręgowy_Polskiego_Związku_Łowieckiego_w_Elblągu oraz #Stowarzyszenie_AKWEDUKT w Kwidzynie. Dziękujemy za dotychczasowy wkład w akcję #Anna_Strzelczyk

ZAANGAŻUJ SIĘ W WALKĘ Z KORONAWIRUSEM – KAŻDY MOŻE POMÓC…

Życzenia świąteczne

Category : Bez kategorii · No Comments · by Gru 18th, 2020

Podsumowanie akcji szycia maseczek

Category : Bez kategorii · No Comments · by Gru 16th, 2020
Kochani,
 
wczoraj przekazaliśmy ostatnią partię maseczek z drugiego etapu szycia. W ciągu ostatniego pół roku wsparliśmy walkę z covid-19: 2450 szt. maseczek. I to jeszcze nie koniec… Wracamy do walki z koronawirusem po Nowym Roku!
 
Cała akcja nie byłaby możliwa gdyby nie zakup materiałów i sprzętów – to dzięki #Lokalna_Fundacja_Filantropijna_PROJEKT (dzięki Mieczysław Dzikowski) oraz #Fundacja_DAMY_RADĘ (dzięki Anita Czarniecka) #Zarząd_Okręgowy_Polskiego_Związku_Łowieckiego_w_Elblągu (Krzysztof Patalon).
Dziękujemy bardzo wolontariuszom i wolontariuszkom, w tym międzynarodowym ze #Stowarzyszenie_AKWEDUKT w Kwidzynie.
Podziękowania również dla #Anna_Strzelczyk, która koordynowała całą akcję w okresie wiosenno-letnim! Dzięki Wam wszystkim 😉
 
dla #SzpitalPolskiwSztumie 600szt maseczek
dla #DPSGniew 850szt maseczek
 
Razem pokonamy koronawirusa!
 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Zasada DDM+

Category : Bez kategorii · No Comments · by Gru 4th, 2020

Nadszedł czas, kiedy pogoda za oknem zmienia się kilkakrotnie w trakcie dnia, co sprzyja infekcjom, dlatego przypominamy o zasadzie DDM+